סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2494

93
64
19
21
89
97
3
6
793
4
8
91
58
36
82
36
84