סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2495

98
45
6
7
83
6
79
4
3
5
72
5
6
1
51
2
49
2
8
54
71