סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2496

5
8
69
43
6
2
91
3
7
15
6
3
18
6
4
42
3
7
68
82
5
4