סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2498

5
91
2
38
24
31
3
14
9
7
9
3
8
65
7
37
15
46
8
73
9