סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2502

81
45
97
6
4
19
8
36
48
21
42
3
57
4
2
57
81
93