סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2503

1
7
29
68
58
6
1
68
4
46
25
3
24
9
6
75
67
51
3
1