סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2505

81
4
3
83
4
1
9
1
45
3
6
39
8
5
82
1
2
5
7
83
5
7
34