סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2506

6
7
7
4
2
5
23
81
5
931
5
4
367
4
47
81
9
3
4
6
8
3