סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2508

86
5
17
7
82
2
3
58
1
6
2
3
9
8
57
2
4
98
7
76
8
31