סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2510

1
4
97
6
8
53
214
7
38
7
6
9
52
9
567
81
3
1
92
3
6