סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2511

5
78
31
3
4
47
1
5
53
29
61
95
1
9
62
7
8
62
71
5