סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2512

15
4
27
5
25
6
27
56
4
4
3
1
38
57
1
68
7
14
5
96