סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2515

17
56
1
69
2
4
1
72
38
76
84
76
5
9
4
21
6
29
43