סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2516

7
63
35
6
24
6
3
8
8
54
3
7
48
5
5
9
2
42
5
31
63
7