סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2518

2
9
1
41
5
48
5
7
2
8
18
39
46
9
6
3
3
67
3
67
7
8
5