סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2519

247
5
1
5
673
78
2
43
873
35
1
28
268
9
4
3
164