סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2521

9
58
3
2
7
9
7
4
8
71
8
95
82
6
73
4
7
2
1
4
9
2
53
4