סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2524

3
8
6
27
41
7
3
78
94
6
9
1
8
1
27
94
6
4
14
73
6
8
5