סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2525

7
6
95
34
2
5
8
7
85
184
2
973
52
6
3
9
7
31
48
2
5