סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2528

34
65
8
12
92
68
62
51
3
47
24
74
83
32
8
75
61