סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2531

37
6
2
948
71
72
13
6
9
4
4
25
71
57
234
3
6
17