סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2532

48
63
1
472
7
95
24
9
8
2
1
65
69
1
154
9
72
53