סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2533

1
64
7
5
21
8
4
9
7
13
3
84
5
28
9
4
5
3
62
9
9
35
6