סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2534

7
58
9
5
4
67
1
32
1
79
5
3
21
4
45
6
21
6
1
8
13
8