סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2535

6
4
7
826
5
14
2
9
81
5
493
4
65
9
9
53
7
718
5
1
8