סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2538

65
4
2
73
1
1
5
8
67
2
59
2
84
2
15
1
4
5
3
16
7
1
38