סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2540

8
61
5
27
1
9
38
5
48
82
6
13
13
5
14
6
7
57
1
26
1