סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2542

6
9
34
3
7
85
2
9
27
6
1
4
3
6
3
57
9
8
78
1
5
52
8
1