סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2543

53
21
7
1
9
8
6
78
47
1
45
6
54
35
2
1
7
8
4
98
36