סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2544

56
32
2
9
16
1
3
84
76
15
98
37
9
1
65
7
2
68
74