סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2545

3
2
1
96
9
8
13
86
3
9
3
678
4
4
9
38
87
3
9
82
5
5
7