סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2548

2
97
9
7
6
6
25
1
3
85
6
9
7
5
19
3
5
72
4
1
5
7
76
2