סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2549

85
3
26
1
1
6
7
1
6
89
7
32
5
59
1
4
3
8
6
5
79
7
92