סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2550

7
1
6
62
84
7
59
7
1
3
8
2
6
7
1
4
9
3
16
7
56
94
5
9
3