סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2552

93
1
8
1
9
27
84
8
3
29
1
4
92
4
6
73
94
6
8
5
1
57