סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2553

86
2
97
1
2
7
3
1
47
9
34
2
68
6
38
7
6
2
5
8
31
5
49