סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2554

5
16
13
6
4
1
389
73
4
83
5
42
471
3
5
7
91
23
6