סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2555

3
46
3
5
8
4
2
5
28
94
1
7
3
8
6
78
45
2
9
1
4
1
5
51
2