סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2556

5
67
6
2
5
34
7
9
1
42
54
71
98
5
6
3
25
4
8
7
79
2