סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2559

7
9
24
31
3
9
24
4
2
1
12
69
3
6
7
67
5
8
38
76
3
9