סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2561

8
54
62
5
9
94
17
76
8
3
1
2
49
87
91
5
6
81
14
7