סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2562

16
5
2
79
6
7
65
31
48
8
3
37
85
26
3
7
21
5
2
89