סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2567

8
7
9
7
14
95
94
32
7
7
598
1
1
76
28
73
69
1
6
6
7