סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2568

2
8
79
348
5
2
68
7
1
4
97
1
5
6
12
4
9
152
37
1
9