סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2569

5
1
8
75
84
3
1
75
3
76
18
94
1
94
3
7
29
98
5
1
3