סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2576

82
13
6
4
8
1
98
8
9
3
49
3
21
1
2
8
81
5
5
4
2
79
38