סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2578

79
1
48
685
4
2
97
8
6
73
4
2
91
6
4
917
93
7
45