סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2579

51
89
4
96
7
8
3
1
4
8
7
23
1
1
8
9
2
8
8
14
8
94
27