סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2580

8
34
1
6
43
182
3
5
59
728
63
6
2
465
82
3
5
87
3