סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2581

6
3
9
3
4
1
28
7
53
6
428
194
7
54
2
87
2
7
6
1
8
4